ประกาศรับสมัครงาน

รายละเอียดประกาศ :: จัดหาพนักงานโครงการ

วันที่เริ่มประกาศ :: 07/6/2565

วันที่สิ้นสุดประกาศ :: 05/2/2566

ปีงบประมาณ :: 2565

คำอธิบายโครงการโดยย่อ :: โครงกทดสอบระบบ

ไฟล์แนบ

ตำแหน่งงาน

ลำดับ ชื่อตำแหน่ง สมัครงาน
1 test
2 บัญชี
3 ทดสอบ
4 การเงิน